Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2006, Pre-produksjon

MMT2006, Pre-production

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Greg Curda
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forventet læringsutbytte

 Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisning og øvinger på lab.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 4 4
Kommentar Fire obligatoriske gruppeoppgaver. (Manus, storyboard, budsjett og pitch)
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på arbeidskrav
Intern sensur
Gradert karakter

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT2005 5