Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2015, Foto og klipp for film

MMT2015, Cinematography and Editing for Film

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Richard Hearsey
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Produksjons- og fortellerteknikk, Digitale media, TV-teknologi og Medieprosjekt 1.

Emneinnhold

Emnet gir utdypende kunnskap og praktisk kompetanse om viktige prinsipper, ulike arbeidsoppgaver og profesjonell utføring av kinematografi (foto) og redigering for film. Det vil settes fokus på hvordan planlagt og effektfull bruk av slike kunnskaper og ferdigheter kan påvirke uttrykket, strukturen og opplevelsen av en filmfortelling.
Emnet bygger videre på den kompetansen studentene har opparbeidet seg
gjennom første studieår.

Emnet bygges opp rundt 2 intensive workshops innen foto for film og klipp/redigering for film hvor studente skal:

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisning, demonstrasjoner, arbeid i felt og på lab.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Øvinger 4 4
Kommentar Alle må være godkjente.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Basert på arbeidskrav.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes nå arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Brown, Blain (2012). Cinematography: theory and practice: imagemaking for cinematographers and directors. (2nd ed.). Amsterdam: Elsevier.
ISBN 978-02-4081-209-0
Dancyger, Ken (2010). The Technique of Film and Video Editing. (5th ed.). Burlington: Taylor & Francis.
ISBN 978-02-4081-397-4
3. og 4. utg. kan også brukes.
Mascelli, Joseph V. (1998). The five C's of cinematography : motion picture filming techniques. (1st Silman-James Press ed.). Los Angeles: Silman-James Press.
ISBN 18-7950-541-x

Anbefalt tilleggslitteratur

Ascher, Steven and Pincus, Edward (2012). The filmmaker's handbook: a comprehensive guide for the digital age. (4th ed.). New York, N.Y.: Plume.
ISBN 04-5229-728-1
Goodman, Robert M. and McGrath, Patrick J. (2003). Editing digital video. New York: McGraw-Hill.
ISBN 00-7140-635-2
Malkiewicz, J. Kris et al. (2005). Cinematography : a guide for filmmakers and film teachers. (3rd ed.). New York: Fireside.
ISBN 0-7432-6438-x
Murch, Walter (2001). In the blink of an eye: a perspective on film editing. (2nd ed.). Los Angeles: Silman-James Press.
ISBN 18-7950-562-2

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer. Materiale delt ut på forelesning regnes også som pensum.