Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2021, Utvikling av kreative næringer

MMT2021, Creative Entrepeneurship

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Emnet skal gi studentene en innføring i fagområdet kreative næringer og opplevelsesnæringer. Spesielt vektlegges formidling/kommunikasjonsdimensjonen, samt innovasjon og entreprenørskap innenfor slike skapende og kunstneriske næringer.

Det legges stor vekt på kreativt teamarbeid med det som mål å kunne starte prosessen med å utforme konkrete, nyskapende produkter.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektdrevet studium med kombinasjon av gruppeprosesser, forlesninger, eksempler fra praksisfeltet, støtte fra relevant fagpersonell ved HiNT.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar En obligatorisk innlevering (teorinotat) må være godkjent før deltagelse på GründerCamp.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte 80%
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ja
Kommentar Deltakelse på GründerCamp

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappe basert på arbeidskrav
Intern sensur

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Dagestad, Sjur (2014). Innovasjon i praksis : veien til den andre siden. Oslo: Innoco AS.
ISBN 978-82-999267-1-3
Osterwalder, Alexander et al. (2015). Business model generation : en håndbok for nytenkere, banebrytere og opprørere. (Business model generation). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-47453-6

Anbefalt tilleggslitteratur

Refsum, Helge et al. (2007). Fra idé til ny virksomhet : en håndbok for nye vekstselskaper. (2. utg.). Oslo: Universitetsforl..
ISBN 9788215011530

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT2020 5