Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2021, Utvikling av kreative næringer

MMT2021, Creative Entrepeneurship

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet skal gi studentene en innføring i fagområdet kreative næringer og opplevelsesnæringer. Spesielt vektlegges formidling/kommunikasjonsdimensjonen, samt innovasjon og entreprenørskap innenfor slike skapende og kunstneriske næringer.

Det legges stor vekt på kreativt teamarbeid med det som mål å kunne starte prosessen med å utforme konkrete, nyskapende produkter.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha:

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar En obligatorisk innlevering må være godkjent (innlevering i forbindelse med GründerCamp).
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).
Annet - spesifiser i kommentarfeltet Ja
Kommentar Deltakelse på GründerCamp

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappe basert på arbeidskrav
Intern sensur

Samlet vurdering settes når arbeidskravet er godkjent og eksamen bestått.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT2020 5