Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2100, Digital kunst og avansert 3D-asset kreasjon

MMT2100, Digital Art and advanced 3D Asset Production

Fakta

 • Omfang

  20 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Julian Norum
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Innføring i 3D som inkluderer basisferdigheter i Autodesk Maya og Adobe Photoshop, samt helhetlig 3D-grafisk arbeidsflyt.

Emneinnhold

Kurset gir kunnskaper innen produksjonsrettet og effektiv utvikling av digital kunst. Deltakere vil produsere egne konseptillustrasjoner, samt 3d-assets med høy estetisk verdi, som imøtekommer tekniske krav.

MsoNormal Kurset gir kunnskaper innen produksjonsrettet og effektiv utvikling av digital 2D og 3D-kunst. Det foretas observasjoner og analyse av tradisjonell figurativ kunst, moderne digital kunst, samt hvordan lys påvirker atmosfære og overflater. Deltakere benytter slik analyse som grunnlag for utvikling av egne konseptillustrasjoner, dernest til utvikling av egne 3D-assets med høy estetisk kvalitet, som møter dagens tekniske standarder.
Kurset gir ferdigheter innen kompleks hi-poly modellering, effektiv
teksturering med ulike typer image-maps, samt 3D-skulpturering og polypainting.

Forventet læringsutbytte

MsoNormalEtter gjennomført emne skal studentene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studentene deles i mindre produksjonsgrupper som utvikler konsept og
3D-assets. Ulike nøkkelroller blir fordelt, og kursperioden innehar flere intensive produksjonsøkter.

- Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring)

- Produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 9 9
Kommentar Åtte individuelle obligatoriske innleveringer som deler av en større produksjon og et individuelt refleksjonsnotat.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på arbeidskrav.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.