Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2110, Lyssetting og rendering

MMT2110, Lighting and Rendering

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Kristian Egge
  Julian Norum
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon til 3D, Digital kunst og avansert 3D-asset produksjon (kunnskaper i Autodesk Maya og Adobe Photoshop, samt helhetlig 3D-grafisk arbeidsflyt).

Emneinnhold

Kurset gir kunnskaper innen ferdigstilling av helhetlige visuelle komposisjoner. Dette innebærer komposisjonsteori, lysteori, innføring i shading, lyssetting og rendering i 3D.

Kurset gir kunnskaper innen ferdigstilling av helhetlige visuelle komposisjoner. Grunnleggende innføring i komposisjonsteori, samt lysteori. Gjennom analyse og drøfting av egne referansefoto, andre vellykkede komposisjoner, kunstanalyse, samt utvikling av egne mood sketcher dannes et nødvendig teoretisk grunnlag. Dernest gis innføring i hvordan vi gjenskaper lysets kvaliteter ved hjelp av 3D-rendering.

I emnet benyttes VRay for rendering, men deltakerne vil opparbeide en generell forståelse som er overførbar også til andre verktøy. Det gis også grunnleggende introduksjon til compositing. Det endelige målet er ferdigstilling av vellykede komposisjoner som kan være f.eks integrering av CG-elementer for film, eller CG-elementer med mattepainting som bakgrunn.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

- Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring)

- Produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 5 5
Kommentar Fire individuelle oppgaver som deler av en større produksjon og ett individuelt refleksjonsnotat.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på arbeidskravet.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.