Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2121, Karakterdesign

MMT2121, Character Design

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Kristian Egge
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Introduksjon 3D eller tilsvarende.

Emneinnhold

Dette er et avansert kurs i 2D og 3D hvor studentene skal bevege seg dypere inn i design av karakterer og 3D modellering.

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene kunne:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk arbeid på lab

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 4 4
Kommentar Fire obligatoriske individuelle oppgaver som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på de obligatoriske oppgavene.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensumlitteratur

Crossley, Kevin (2014). Character design from the ground up. Burlingston, Mass.: Focal.
ISBN 0415745098

Anbefalt tilleggslitteratur

Thomas, Frank et al. (1995). The illusion of life : Disney animation. (1st Hyperion ed.). New York: Hyperion.
ISBN 0-7868-6070-7

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
MMT2120 5