Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2210, Regi

MMT2210, Directing

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Richard Hearsley
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Anbefalte forkunnskaper

Produksjons- og fortellerteknikk, Lydproduksjon, Foto og klipp for film og Medieprosjekt .

Emneinnhold

Emnet gir en fordypning i film og videoproduksjon, med fokus på uavhengig, samfunnskritisk og kunstnerisk film og videoproduksjon, både innenfor kort dramatisk fiksjonsfilm og samfunnskritisk dokumentarfilm, forstått som den kreative behandling av virkelighet.

Emnet gir også en fordypning i arbeid med karakterutvikling i forhold til casting og regi, innenfor kortfilm og dokumentar. Hovedfokus vil være på forskjellige tilnærminger til skuespillerteknikk for film og skuespillerregi. I tillegg, blir studentene introduserte til arbeid med casting prosesser og produksjons-planlegging, med tanke på arbeid med skuespillere og større grupper med ekstras, samt kontrakter og koordinering av skuespillere under opptak (assistant directing).

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, labøvinger og praksis ute i felt.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 4 4
Kommentar Innleveringer som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering, basert på arbeidskrav.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes nå arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Katz, Steven Douglas (1991). Film directing shot by shot : visualizing from concept to screen. Studio City, Calif.: M. Wiese.
ISBN 978-09-4118-810-4
Rea, Peter W. and Irving, David K. (2010). Producing and directing the short film and video. (4th ed.). Amsterdam: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-174-1

Anbefalt tilleggslitteratur

Adelman, Kim (2009). Making it big in shorts: the ultimate filmmaker's guide to short films. (2nd ed.). Studio City, California: Michael Wiese Productions.
ISBN 978-19-3290-758-2
Dancyger, Ken (2010). The technique of film and video editing : history, theory, and practice. (5th ed). Burlington, MA: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-397-4
Lumet, Sidney (1996). Making movies. New York: Vintage Books.
ISBN 978-06-7975-660-6
Mamet, David (1992). On directing film. New York: Penguin books.
ISBN 978-01-4012-722-5
Mamet, David (1998). True and false: heresy and common sense for the actor. London: Faber and Faber.
ISBN 978-05-7119-261-8
Murch, Walter (2001). In the blink of an eye: a perspective on film editing. (2nd ed.). Los Angeles: Silman-James Press.
ISBN 978-18-7950-562-9
Rabiger, Michael and Hurbis-Cherrier, Mick (2013). Directing: film techniques and aesthetics. (5th ed.). New York: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-845-0
4. utg. kan også brukes.
Rodriguez, Robert (1996). Rebel without a crew, or how a 23-year-old filmmaker with $7,000 became a Hollywood player. New York: Plume.
ISBN 9780452271876
Squire, Jason E. (2006). The Movie business book. (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press.
ISBN 978-03-3522-002-1
Thomson, David (2013). The big screen: the story of the movies and what they did to us. London: Penguin Books.
ISBN 978-01-4104-712-6
Weston, Judith (1996). Directing actors: creating memorable performances for film and television. Studio City, California: Michael Wiese Production.
ISBN 978-09-4118-824-1

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer. Materiale delt ut på forelesning regnes også som pensum.