Nord Universitet

Nord Universitet

MMT2220, Medieprosjekt 3

MMT2220, Medie Project 3

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Greg Curda
  Richard Hearsey
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Pre-produksjon, Lydproduksjon, Foto og klipp for film, Manusutvikling og Regi.

Emneinnhold

Emnet bygger videre på de andre filmemnene i 2. studieår. Emnet gir en fordypning i manusutvikling og regi, med fokus på dramatisk fiksjonsfilm. Emnet gir også fordypning i alt som hører til manusutvikling og preproduksjon.

Emnet gir en fordypning i filmproduksjon. Studentene lærer å bemanne enkelte funksjoner innenfor dramtisk fiksjonsfilm, fra ideutvikling, produksjonsplanlegging og finansiering, skuespillregi kameraregi, fordypning i sjanger og narrativ teori og kritisk analyse av film.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene kunne

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, øvelser og produksjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Rapport(er) 4 4
Kommentar Fire obligatoriske innleveringer som må være godkjent
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Basert på arbeidskrav.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes nå arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Katz, Steven Douglas (1991). Film directing shot by shot: visualizing from concept to screen. Studio City, California: M. Wiese.
ISBN 978-09-4118-810-4
Rabiger, Michael et al. (2013). Directing: film techniques and aesthetics. (5th ed.). New York: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-845-0
4. utg. kan også brukes.
Rea, Peter W. and Irving, David K. (2010). Producing and directing the short film and video. (4th ed.). Amsterdam: Focal Press.
ISBN 978-02-4081-174-1
Weston, Judith (1996). Directing actors: creating memorable performances for film and television. Studio City, California: Michael Wiese Production.
ISBN 978-09-4118-824-1

Anbefalt tilleggslitteratur

Dancyger, Ken (2010). The Technique of Film and Video Editing. (5th ed.). Burlington: Taylor & Francis.
ISBN 978-02-4081-397-4
Murch, Walter (2001). In the blink of an eye: a perspective on film editing. (2nd ed.). Los Angeles: Silman-James Press.
ISBN 978-18-7950-562-9, ISBN 9781879505622
Rodriguez, Robert (1996). Rebel without a crew, or How a 23-year-old filmmaker with $7,000 became a Hollywood player. London: Faber and Faber.
ISBN 05-7117-891-x

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer. Materiale delt ut på forelesning regnes også som pensum.