Nord Universitet

Nord Universitet

MMT3120, Compositing

MMT3120, Compositing

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Stefan Thorsson
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Anbefalte forkunnskaper

Ferdigheter i Autodesk Maya, Headus UV, Photoshop, PTGui, Synth Eyes, VRay og After Effects.

Emneinnhold

Kurset gir kunnskaper innen planlegging og gjennomføring av komplekse VFX-shots.

Deltakerne skal kunne samarbeide med regi og art-director for implementering av VFX-innhold til film. Her blir kommunikasjon i en tidlig fase viktig, med bruk av tydelige konseptillustrasjoner og utvikling av pre-vis materiale. Det blir det viktig å fungere i samspill med resten av crewet under produksjonsfasen, med nødvendige innspill til foto/lys. Det endelige målet er fotorealistisk implementring av 3D-grafikk i en helhetlig filmsekvens.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene::

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger med konkrete øvingsoppgaver (læring) og produksjonsperioder med veiledning (utøving)

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 8 8
Kommentar Åtte individuelle obligatoriske oppgaver som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappe, basert på arbeidskrav, samt et individuelt refleksjonsnotat
Intern sensur

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.