Nord Universitet

Nord Universitet

MMT3210, Medieprosjekt 4

MMT3210, Medie project 4

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Håvard Sørli
  Richard Hearsey
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Oppdragsfilm.

Emneinnhold

I dette emnet skal studenter på Multimedieteknologi samarbeide med eksterne samarbeidspartnere eller andre kreative studenter på HiNT om ulike oppdragsfilmprosjekter basert på det som er gjennomgått i emnet oppdragsfilm.

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført skal studentene kunne:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisning, produksjon, samarbeid med ekstern samarbeidspartner.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 3 3
Kommentar Tre innleveringer må være godkjent:

1. Tolkning av sin egen rolle i preproduksjon, på filmsettet, i postproduksjon og i kunderelasjon
2. Det endelige filmproduktet
3. Refleksjonsnotat
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe A-F 100% Nei
Kommentar Mappe, basert på arbeidskrav.
Intern sensur.

Samlet vurdering setter når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Squire, Jason E. (2006). The Movie business book. (3rd ed.). Maidenhead: Open University Press.
ISBN 9780335220021