Nord Universitet

Nord Universitet

OAL110FU, Personal- og endringsledelse

OAL110FU, Human Resource and Change Management

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Kjell Åge Gotvassli
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha gjennomgått OAL100FU Organisasjon og ledelse.

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi studentene kunnskaper, forståelse og anvendelse av problemstillinger innen personalledelse og endringsledelse.  

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveløsning: - praktiske utviklingsoppgaver og/eller teoretiske oppgaver  

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Interns sensur.

Eksamen arrangeres vanligvis i januar og mai/juni hvert år.

Pensum

Pensumlitteratur

Grimsø, Rigmor E. et al. (2015). Personaladministrasjon : teori og praksis. (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-48863-2
Jacobsen, Dag Ingvar (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
ISBN 978-82-4501-332-0