Nord Universitet

Nord Universitet

OAL120FU, Prosjektledelse

OAL120FU, Project Management

Fakta

 • Omfang

  6 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Kjell Åge Gotvassli
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt og forståelse av vesentlige sider ved prosjektarbeid og prosjektledelse. Emnet skal også gi innsikt i ulike typer verktøy for å styre og lede prosjekter. Det er et mål å belyse prosjekter og prosjektarbeid ut fra et strategisk synspunkt.  

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og øvinger.  

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Eksamen arrangeres vanligvis i januar og mai/juni hvert år.

Pensum

Pensumlitteratur

Westhagen, Harald et al. (2008). Prosjektarbeid : utviklings- og endringskompetanse. (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978-82-05-38361-6