Nord Universitet

Nord Universitet

OAL130FU, Økonomisk styring

OAL130FU, Management Accounting and Finance

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Børre Olsen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Emnet skal gi innføring i økonomisk teori, og anvendelse av teorien for styring av økonomien i offentlige virksomheter.  

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne har studentene ha

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Individuell 5 timer A-F 100% Nei Kalkulator.
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Hoff, Kjell Gunnar (2009). Bedriftens økonomi. (7. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01320-6
Busch, Tor et al. (2009). Økonomistyring i det offentlige. (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
ISBN 978-82-15-01538-5