Nord Universitet

Nord Universitet

OAL140FU, Samfunnsøkonomi

OAL140FU, Economics

Fakta

 • Omfang

  12 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Folkeuniversitetet, NSN

 • Emneansvarlig

  Kåre Bye
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Emnet skal gi innsikt i nasjonal økonomi, teorien for økonomisk politikk og offentlig sektors økonomi. Målsetningen for kurset er å utvikle forståelse for de økonomiske aspekter ved beslutningssituasjoner. Det anses som spesielt viktig at ledere i offentlig forvaltning forstår hvordan økonomien fungerer.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, oppgaveløsning og innleveringsoppgave

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur

Pensum

Pensumlitteratur

Ringstad, Vidar (2011). Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. (5. utg.).
ISBN 978-82-02-32069-0
Larsen, Erling Røed (2004). Alt du vil vite om samfunnsøkonomi : men aldri har våget å spørre om.
ISBN 978-82-05-32918-8
Meld. St. 1 (2015-2016) (2015). Nasjonalbudsjettet 2016.
Holden, Steinar. Om virkninger av bruk av oljeinntekter på næringsstrukturen (Forelesningsnotat nr 11, oktober 2014).

Anbefalt tilleggslitteratur

Ringstad, Vidar (2011). Samfunnsøkonomi og økonomisk politikk for turbulente tider. Oppgaver og løsninger. (3. utg.).
ISBN 978-82-02-35240-0