Nord Universitet

Nord Universitet

OAL1511, Digitaliseringsstrategi

OAL1511, Digitization Strategy

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Hugo Nordseth
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Anbefalte forkunnskaper

Grunnleggende datakunnskaper.

Emneinnhold

Emnet skal gjøre studenter fortrolig med informasjonsteknologi (IT), slik at IT kan benyttes aktivt og hensiktsmessig både i løsning av virksomhetens løpende oppgaver og til å videreutvikle virksomhetene og deres tjenester.

Forventet læringsutbytte

Forventet læringsutbytte

 

Kunnskap
Studentene skal kjenne til:

Ferdigheter
Studenten skal kunne:

Generell kompetanse

Studenten skal kunne utdype og anvende kunnskap på en problemstilling i en organisasjon.

 

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid, øvinger og en større innleveringsoppgave.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar En oppgave som kan gjennomføres individuelt eller i grupper på to til tre personer. Denne må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet); intern sensur, ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
OAL151 6