Nord Universitet

Nord Universitet

ØKO1450, Kjøps- og kontraktsatferd

ØKO1450, Purchasing and contract behavior

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Jan Ole Similä
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Emneinnhold

Emnet skal gi innsikt i ulik type kjøps- og kontraktsatferd. Emnet vil være anvendelsesorientert.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende

Kunnskap
Studenten

Ferdigheter
Studenten kan

Generell kompetanse
Studenten kan

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 1 1
Kommentar Flervalgsoppgave som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 72 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Davis, J.H., Schoorman, F.D. og Donaldson, L (1997). Toward a stewardship theory of management. Academy of Management Review, 22(1), 20-47.
http://search.proquest.com/docview/210975871/E81338469EC44A9PQ/8?accountid=31880
Legges ut i Fronter
Eisenhardt, K.M. (1989). Agency Theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 57-74.
http://search.proquest.com/docview/210944284/B8823B1CE5414EFAPQ/6?accountid=31880
Legges ut i Fronter
Fløtre, A., Askim, J., Skogseth, J.P., Dønnum, H. (2002). Evaluering av konkurranseutsetting og omstilling i pleie- og omsorgssektoren.
Legges ut i Fronter
Nielsen, Orla, Wilke, Ricky og Bjerre, Mogens (2003). Organisationers købsadfærd i grundtræk. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
ISBN 8759310405
Ravn, J., Nygaard, C., Kristensen, P.H. (2006). Strategen tegner kontrakter – agentteori. I Nygaard, Claus (Red.), Strategizing: kontekstuel virksomhedsteori. (3. udg., s. 80-99). København: Samfundslitteratur
ISBN 87-593-0898-2
Sørgard, L. (1992). Anbudsprivatisering. I Sandmo, Agnar et al. (Red.), Offentlig politikk og private incitamenter. (s. 144-177). [Oslo]: TANO
ISBN 978-82-51830-36-2
http://www.nb.no/nbsok/nb/567f94df9c9c121491ee021fa7feb270.nbdigital?lang=no#0

Tilleggsinformasjon

Nettstudium. Studentene kommer fra hele landet. Oppstart 15. september.