Nord Universitet

Nord Universitet

ØKO1460, Behovsanalyse

ØKO1460, Requirements analysis and management

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Jan Ole Similä
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Læringsmål

Emnet skal gi innsikt i arbeidet med, og styringen av behovsanalyser i tilknytning til anskaffelsesprosesser. Emnet vil være anvendelsesorientert.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet har studenten oppnådd følgende

Kunnskap
Studenten

Ferdigheter
Studenten kan

Generell kompetanse
Studenten kan

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Et individuelt refleksjonsnotat som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Robertson, Suzanne and Robertson, James (2013). Mastering the requirements process: getting requirements right. (3rd ed.). Upper Saddle River, N. J.: Addison-Wesley.
ISBN 978-0-321-81574-3