Nord Universitet

Nord Universitet

ØKO1470, Innkjøpsledelse

ØKO1470, Purchasing management

Fakta

 • Omfang

  7,5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Ledelse og Sosiologi

 • Emneansvarlig

  Jan Ole Similä
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

Emnet skal gi innsikt i styring og ledelse av anskaffelsesprosessen. Emnet vil være anvendelsesorientert.

Innhold

Forventet læringsutbytte

Etter at emnet er fullført har studenten oppnådd følgende:

Kunnskap
Studenten

Ferdigheter
Studenten kan

Generell kompetanse
Studenten kan

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Sentrale emner gjennomgås i korte undervisningsvideoer, med påfølgende videoseminarer kombinert med oppgaver/øvinger.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r)
Kommentar Et individuelt refleksjonsnotat som skal være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 6 timer A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Weele, Arjan J. van et al. (2012). Innkjøp & supply chain management : analyse, strategi, planlegging og utførelse. (2. utg.). [Lørenskog]: NIMA forl..
ISBN 978-82-92509-05-0