Nord Universitet

Nord Universitet

PPU150, Ledelse av læreprosesser - Pedagogikk 1

PPU150, Management of learning processes - Pedagogy 1

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Wenche Hammer Johannessen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Det arbeides med grunnleggende spørsmål om sosialisering, læring og undervisning.

Et gjennomgående tema er ledelse av læreprosesser på ulike læringsarenaer.

Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Supplerende opplysninger

Litteraturliste blir utlevert ved studiestart

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Tilfredsstillende studiedeltakelse, minimum 80 %.

Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Oppgaver blir nærmere beskrevet i semesterplanene.

Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen Gruppe Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Skriftlig, gruppebasert semesteroppgave, vårsemesteret.
Intern sensur.