Nord Universitet

Nord Universitet

PPU160, Ledelse av læreprosesser - Yrkesdidaktikk 1

PPU160, Management of learning processes - Careers Didactics 1

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Wenche Hammer Johannessen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Yrkesfaget og læreryrkets arbeidsoppgaver vil være grunnlag for arbeidet med yrkesdidaktiske problemstillinger på PPU, både på studiesamlinger, i praksisfeltet og i studentens arbeid med oppgaver og prosjekter.

Yrkesdidaktikk og pedagogikk vil være integrerte emner, som fra ulike perspektiver vil belyse de mål og problemstillinger studentene til enhver tid arbeider med.

Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Supplerende opplysninger

Litteraturliste blir utlevert ved studiestart

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Tilfredsstillende studiedeltakelse, minimum 80 %.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Oppgavene er nærmere beskrevet i semesterplanene.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Gjennomføring av undervisningsøvelse på studiesamling.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Individuell semesteroppgave, vårsemesteret.
Intern sensur.