Nord Universitet

Nord Universitet

PPU260, Skolen i samfunnet - Yrkesdidaktikk 2

PPU260, The school in the community - Careers Didactics 2

Fakta

 • Omfang

  15 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

  Bente Fostad
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneinnhold

Emnet omhandler skole- og samfunnsmessige forhold som legger rammer for læring, sosialisering og utvikling i yrkesfaget. Design og fremdrift i endrings- og utviklingsprosjekter knyttet til yrkesopplæring er gjennomgående tema.

Emnet inngår i Praktisk-pedagogisk utdanning.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Supplerende opplysninger

Litteraturliste blir utlevert ved studiestart

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Tilfredsstillende studiedeltakelse, minimum 80 %.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan gå opp til eksamen.
Oppgave(r)
Kommentar Oppgaver blir nærmere beskrevet i semesterplanen.
Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Rapport Gruppe A-F 100% Nei
Kommentar Skriftlig grupperapport fra utviklingsprosjekt, vårsemesteret.
Intern sensur.