Nord Universitet

Nord Universitet

PPU297, Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del

PPU297, Vocational action research - fieldwork

Fakta

 • Omfang

  0 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Praktisk-pedagogisk utdanning

 • Emneansvarlig

 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Emneinnhold

 Et yrkespedagogisk utviklingsarbeid er et målrettet og systematisk utført arbeid for å skape forandring i yrkesopplæringen. Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et slikt utviklingsarbeid i skole eller bedrift.

Forventet læringsutbytte

Studenten

Praksis

Praksisopplæring 4. periode: Yrkespedagogisk utviklingsarbeid - praktisk del, omfatter 8 dager praksis i 2. studieår

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Denne praksisperioden gjennomføres sammen med en mindre gruppe medstudenter i skole og/eller bedrift. Utviklingsarbeidet har en aksjonsrettet arbeidsform, som vil kreve varierte aktiviteter på ulike læringsarenaer.

Kostnader

Noen studenter må regne med å få kostnader til transport til skolen/bedriften hvor utviklingsarbeidet skal gjennomføres. Permisjon fra eventuell jobb må påregnes.

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar 100 % oppmøte.
Arbeidskravet må være godkjent før man kan få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praksis Individuell Bestått / ikke bestått % Nei
Kommentar Utviklingsarbeidets fremdriftsplan utgjør sammen med fortløpende veiledningsøkter vurderingsgrunnlaget.

Praksislærer (her: faglærer) vurderer studentens arbeid opp mot læringsutbyttene med vurderingsuttrykket Bestått/Ikke bestått.

På vitnemålet slås karakterene fra alle praksisemnene sammen til en karakter i Praksis.

Ny/Utsatt eksamen

I følge "Forskrift om eksamen" ved HiNT, har studenter rett til å fremstille seg til praksisopplæring to ganger.