Nord Universitet

Nord Universitet

SKO120, Innføring i skogfag

SKO120, Introduction to Forestry

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Husdyr og utmark

 • Emneansvarlig

  Stig Tronstad
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

•Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emne skal studentene ha oppnådd følgende læringutbytte:

Kunnskap

 Ferdigheter

Generell kompetanse

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, oppgaver, ekskursjoner og feltøvinger. Når det er praktisk mulig vil forelesninger foregå med naturen som undervisningsrom.

Kostnader

500 kroner

Totalt kr 500 kronerI forbindelse med feltkurs til transport og overnatting

Materialavgift i kroner

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 3 3
Kommentar Må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Øvinger Ja
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Muntlig eksamen Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Kjellsen, Asbjørn (2014). Skogbruk - hva er det? : en kort presentasjon av norsk skogbruk. (2. utg.). Steinkjer: Høgskolen i Nord-Trøndelag. (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag)
ISBN 978-82-7456-721-4
http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/217686