Nord Universitet

Nord Universitet

SPO1110, Grunnleggende programmering

SPO1110, Programming Fundamentals

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
  Ola Steen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Emnet handler om å forstå hvordan programmering av datamaskiner foregår. Emnet tar for seg hvordan ulike programmeringsspråk implementerer de mest grunnleggende konseptene innen moderne objektorientert programmering. Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre utviklingsteam.

Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring i moderne objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og -språk.

Content

Programming is a key component in any video game production and this subject is all about how to program computers to behave in a desired manner. It concerns how different programming languages implements the fundamental concepts og modern object oriented programming. The students also get to work in small development teams to solve different programming tasks.

This subject will give students basic training in modern object oriented programming, various programming tools, techniques and languages. 

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse innen:

Learning outcome

After completing the course the students should have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence within:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 8 8
Kommentar Åtte obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Gruppe A-F 100% Nei
Kommentar Gruppeprosjekt.
Intern sensur.

Pensumlitteratur

Ikke obligatorisk pensum i emnet.