Nord Universitet

Nord Universitet

SPO1310, Game Lab 2

SPO1310, Game Lab 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Krav: SPO1210 Game Lab 1 og SPO1110 Grunnleggende programmering eller tilsvarende.

Emneinnhold

Game Lab er en bedriftssimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.

Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra SPO1110 Grunnleggende programmering og MMT1040 Digitale Media.

Content

Game Lab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment in which to learn how to work together in a development team. Game Lab should be treated by the students as a normal day at work in a video game production company. 

The aim for the teams is to produce a game or an experience product based on technologies and topics taught in other subjects like SPO1110 Programming Fundamentals or MMT1040 Digital Media

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Prosjektarbeid.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave A-F 100% Nei
Kommentar Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle innleveringene.
Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.
Intern sensur.

Pensumlitteratur

Ikke obligatorisk pensum i emnet.