Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2110, Game Lab 3

SPO2110, Game Lab 3

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO1110 Grunnleggende programmering og SPO1310 Game Lab 2.

Emneinnhold

Game Lab er en bedriftssimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som vanlige arbeidsdager i et spillselskaps produksjonsmiljø.

Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra SPO1110 Grunnleggende programmering, MMT1050 Introduksjon til 3D og MMT2120 3D karakterdesign.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet dreier seg i hovedsak om at studentene får muligheten til å utvikle egne ideer til ferdige produkter. Studentene gis også en videre innføring i å bruke concept art og formelt å beskrive sin egen produktidé fra et forretningsmessig ståsted.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar 80% oppmøte

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Oppgave A-F 100% Nei
Kommentar Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle innleveringene.
Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Intern sensur.

Tilleggsinformasjon

Ingen pensumlitteratur