Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2120, Game Lab 4

SPO2120, Game Lab 4

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk / Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
  Kristian Egge
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO1110 Grunnleggende Programmering og SPO2110 Game Lab 3.

Emneinnhold

Game Lab er en bedriftssimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.

Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra MMT1050 Introduksjon til 3D, SPO1410 Programmere 3D-spill og MMT1040 Digitale Media.

Contents

Game Lab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment in which to learn how to work together in a development team. Game Lab should be treated by the students as a normal day at work in a video game production company. 

The aim for the teams is to produce a game or an experience product based on technologies and topics taught in other subjects like MMT1050 Introduction to 3D modelling, SPO1410 Programming 3D Games and MMT1040 Digital Media 

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet dreier seg i hovedsak om at studentene får muligheten til å utvikle egne ideer til ferdige produkter. Studentene gis også en innføring i å bruke formelle styringsverktøy for sine prosjekter og en innføring i bedriftsøkonomiske aspekter ved programvareproduksjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80 %)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave A-F 100% Nei
Kommentar Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle innleveringene.
Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Intern sensur.

Pensum

Pensumlitteratur

Ingen pensumlitteratur i dette emnet.