Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2140, Grunnleggende kunstig intelligens

SPO2140, Basic Arificial Intelligence

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

Kunstig intelligens er et viktig fagfelt innen spillutvikling. Dette emnet tilbyr en grunnleggende innføring i hva kunstig intelligens er og brukes til, samt hvordan enkel kunstig intelligens programmeres.

Emnet tar for seg hva kunstig intelligens er, og hva det ikke er, både på et teoretisk og praktisk nivå. Viktige grunnleggende algoritmer og teknikker vil bli gjennomgått. Studentene vil bruke tid på analyse av et spilldesign for å se på hvor det er naturlig å bruke teknikker som implementerer kunstig intelligens. En stor del av arbeidstiden i emnet vil innebære gradvis mer omfattende bruk av kunstig intelligens for å løse spillrelaterte problemer.

Content

Artificial Intelligence is a very important topic in video games development. This subject offers a basic introduction to what artificial intelligence is, how it is used, and how the students themselves can program simple A.I. routines for use in video games.

The subject addresses what A.I. is and what it isn't on both a theoretical and a practical level. Important basic algorithms and technical concepts will be addressed. The students will be analyzing game designs to determine where A.I is a natural choice and also to assess what type of approach to use. A large part of the workload in the subject will be spent using increasingly more advanced A.I. concepts to solve video game related problems.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og praktisk oppgaveløsning med programmering, både individuelt og i grupper.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 8 8
Kommentar Åtte obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Vurderingsmappe Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Mappevurdering basert på et utvalg av de obligatoriske innleveringene.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Kyaw, Aung Sithu et al. (2013). Unity 4.x game AI programming. Birmingham, UK: Packt Publishing.
ISBN 9781849693417
http://site.ebrary.com/lib/hint/detail.action?docID=10742641
Tilgjengelig fra HiNTs nettverk

Tilleggsinformasjon

Nettressurser og utdelt materiale som oppgis ved semesterstart og ved behov er pensum