Nord Universitet

Nord Universitet

SPO2160, Programmere nettapplikasjoner

SPO2160, Programming Online Apps

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Ola Steen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO1110 Grunnleggende programmering og SPO1010 Spilldesign eller tilsvarende.

Emneinnhold

Emnet handler om hvordan programmering av enkle applikasjoner og spill som utnytter lokalnett eller internett foregår. Emnet tar for seg ulike utviklingsmiljøer og teknologier for applikasjonsutvikling. Videre gir emnet praktisk erfaring med prosjektjobbing i mindre utviklingsteam.

Emnet skal gi studentene en grunnleggende opplæring utvikling av nettbaserte applikasjoner for flere plattformer gjennom bruk av objektorientert programmering, ulike programmeringsverktøy, -teknikker og -språk. Emnet fokuserer også på hvilke begrensninger og muligheter ulike utviklingsverktøy pålegger utviklere av nettbaserte applikasjoner.

Content

This subject addresses how simple online games and applications are programmed. Different programming environments and technologies are covered. The subject also gives experience in working with project management in small teams. 

Students get a basic training in programming online applications for multiple platforms using object orientered programming, different programming tools, techniques and languages. The subject focuses on limitations and possibilities the different tools impose on the developer.

 

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal studentene ha:

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Learning outcome

After completing the subject students should have:

Knowledge about:

Skills within:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger og oppgaveløsning.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppgave(r) 6 6
Kommentar Seks obligatoriske individuelle innleveringer som må være godkjent.
Oppmøte til undervisning
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%).

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Gruppe A-F 100% Nei
Kommentar Gruppeprosjekt. Individuell vurdering.
Intern sensur.

Samlet vurdering settes når arbeidskrav er godkjent og eksamen bestått.

Pensum

Pensumlitteratur

Anbefalt tilleggslitteratur

Stagner, Alan R (2013). Unity multiplayer games: build engaging, fully functional, multiplayer games with Unity engine. Birmingham, UK: Packt Pub..
ISBN 978-1-84969-232-8

Tilleggsinformasjon

Nettressurser og støttelitteratur som oppgis ved semesterstart og ved behov, er pensum i faget