Nord Universitet

Nord Universitet

SPO3010, Game Lab 5

SPO3010, Game Lab 5

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skedvik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO2120 Game Lab 4

Emneinnhold

Game Lab er en bedriftssimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.

Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra SPO2160 Programmere nettapplikasjoner og
SPO2140 Grunnleggende kunstig intelligens.

Contents

Game Lab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment in which to learn how to work together in a development team. Game Lab should be treated by the students as a normal day at work in a video game production company. 

The aim for the teams is to produce a game or an entertaining product based on technologies and topics taught in other subjects like SPO2160 Networked applications and SPO2140 Basic artificial intelligence 

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Supplerende opplysninger

Emnet dreier seg i hovedsak om at studentene får muligheten til å utvikle egne ideer til ferdige produkter.

This subject gives the students an opportunity to develop their own ideas into finished products.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Obligatorisk oppmøte (80%)

Attendance (80%)
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter

Group project with additional individual reports

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt A-F 100% Nei
Kommentar Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle innleveringene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter. Intern sensur.

Common grading of the group project and the individual reports.
The teams will be assessed as units, with the team members' peer reviews as basis for the individual grades. Local grading.