Nord Universitet

Nord Universitet

SPO3110, Game Lab 6

SPO3110, Game Lab 6

Fakta

 • Omfang

  10 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Engelsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Medieteknologi, Geografi og GIS

 • Emneansvarlig

  Trond Olav Skevik
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

SPO3010 Game Lab 5

Emneinnhold

Game Lab er en bedriftssimulator hvis mål er å gi studentene erfaring med å jobbe i et utviklingsteam i et kontrollert miljø. Game Lab skal behandles av studentene som en vanlig arbeidsdag i et spillselskaps produksjonsmiljø.

Målet er å produsere et spill eller et opplevelsesprodukt basert på teknologier som allerede er kjent, f.eks. fra SPO3020 Mobile nettverksapplikasjoner og SPO2140 Grunnleggende kunstig intelligens.

Cotents

Game Lab is a work simulator aiming to give the students a controlled environment in which to learn how to work together in a development team. Game Lab should be treated by the students as a normal day at work in a video game production company. 

The aim for the teams is to produce a game or an experience product based on technologies and topics taught in other subjects.

Forventet læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet har studentene :

Kunnskap om:

Ferdigheter innen:

Generell kompetanse:

Learning outcome

After completing this subject the students will have:

Knowledge about:

Skills within:

General competence in:

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet dreier seg i hovedsak om at studentene får muligheten til å utvikle egne ideer til ferdige produkter.

The subject mainly involves giving the students an opportunity to develop their own ideas to a finished product.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning Ja
Kommentar Oblitatorisk oppmøte (80 %)

Attendance (80%)
Annet - spesifiser i kommentarfeltet 1 1
Kommentar Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter

Team project with additional individual reports

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Semesteroppgave Individuell A-F 100% Nei
Kommentar Gruppeprosjekt med tilhørende individuelle rapporter. Totalvurdering av gruppearbeidet og de individuelle innleveringene. Gruppene blir vurdert som enheter, med gruppemedlemmenes individuelle rapporter vurderinger av seg selv og hverandre som grunnlag for individuell karakter. Intern sensur.

Team project with additional individual reports. Common grading of the group project and the individual reports.
The teams will be assessed as units, with the team members' individual reports and peer reviews as basis for the individual grades. Local grading.