Nord Universitet

Nord Universitet

UKL520, Uteklasserommet 2

UKL520, Outside classroom walls 2

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  2 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Grunnskolelærerutdanning

 • Emneansvarlig

  Jon Arve Husby
 • Studieplan

  Kull 2016/2017

Forkunnskapskrav

Uteklasserommet: Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis

Emneinnhold

Forventet læringsutbytte

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I løpet av skoleåret arrangeres fire nettverkssamlinger, derav tre med faglige innlegg og påfølgende diskusjoner der deltakerne får mulighet til å problematisere, diskutere løsninger og dele erfaringer med utgangspunkt i erfaringer fra grunnskolen. En av samlingene vil være et aktivitetsrettet kurs knyttet til LK06.

Det opprettes et fronterrom der problemstillinger diskuteres og erfaringer deles.
Nettverksdiskusjoner omkring aktuelle tema innen undervisning utenfor klasserommet. Temaene belyses gjennom møte med teori og praksisfelt.

Individuell prosjektoppgave. Oppgaven skal være knyttet til et eget prosjekt eller en plan for et prosjekt på egen skole. Det vil bli gitt veiledning på prosjektoppgaven.

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Oppmøte til undervisning 4 2
Kommentar Det er obligatorisk oppmøte på minst 2 av samlingene.
Arbeidskravet må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Annet - spesifiser i kommentarfeltet
Kommentar Deltakelse i minst tre av diskusjonene i fronterrommet.
Arbeidskravet må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Oppgave(r)
Kommentar Innsending av problemstilling til prosjektoppgave innen 16. februar/1. oktober. Obligatorisk veiledning. Veiledere fordeles med utgangspunkt i problemstilling.
Arbeidskravet må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Prosjektoppgave Individuell Bestått / ikke bestått 100% Nei
Kommentar Innlevering av prosjektoppgave innen 1.juni/1.desember.
To sensorer, hvorav minst én ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles.

Pensum

Pensumlitteratur

Tilleggsinformasjon

Det er ikke knyttet pensumlitteratur til emnet.