Nord Universitet

Nord Universitet

VEP515, Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne

VEP515, Guidance on interdisciplinary perspectives, Subject specific recognition

Fakta

 • Omfang

  5 Studiepoeng

 • Varighet

  1 semester

 • Undervisningssemester

  Høstsemester
  Vårsemester

 • Studienivå

  1. syklus (bachelor)

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  Etter- og videreutdanning

 • Emneansvarlig

  Christianne Nordbøe
 • Studieplan

  Kull 2017/2018

Forkunnskapskrav

Veiledningspedagogikk 1, 10 studiepoeng eller tilsvarende.

Emneinnhold

Veiledning i tverrfaglig perspektiv

Forventet læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Selvstudier. Veiledning på oppgaven.

Kostnader

Det knyttes ingen kostnader til emnet, utover semester- og kopinoravgift.

Materialavgift i kroner

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Hjemmeeksamen Individuell 1 uker Bestått / ikke bestått 100% Nei Alle
Kommentar Skriftlig individuell oppgave. Omfang: 1500 ord +/- 10%
Sensurordning (jf. § 10-2 i Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet); intern sensur, ekstern sensor hver tredje gang ordinær eksamen avvikles