Nord Universitet

Nord Universitet

BAND100, Samspill

Fakta

 • Omfang

  30 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Snorre Magnus Sivertsen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet inneholder i stor grad praktisk samspill i band. Grunnleggende instrumentferdigheter er derfor anbefalte forkunnskaper

Emneinnhold

Emnet fokuserer på samspill i band for ulike besetninger/instrumenter. I tillegg setter emnet fokus på individuelle utviklingsprosesser på eget instrument, musikalske uttrykk og kollektive samspillferdigheter. Emnet inneholder bl.a. undervisning om gehørbaserte øvingsteknikker, individuelle og kollektive rutiner og metoder i arbeid med band. Emnet omhandler også repertoar- og sjangerkunnskap for ulike bandbesetninger, samt et særskilt fokus på preproduksjon og konsertforberedelser. Også samspill i form av kommunikasjon med publikum står her sentralt.

Emnet gir også en innføring i bruk av band-samspill som metode i undervisning. Emnet kan dermed inngå som en valgfri del av lærerutdanning ved HiNe.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten
- ha grunnleggende kunnskaper om samspill i band
- ha grunnleggende kunnskaper om øvingsteknikker
- ha kunnskaper om utvikling av repertoar og konsertforberedelser

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten ha fått
- videreutviklet sine musikalske samspillferdigheter
- økt sitt ferdighetsnivå på instrument
- økt sine ferdigheter i musikalsk arrangering, låtskriving og arbeid med konserter

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten
- få økt forståelse for samspill og gruppeprosesser
- få økt sitt kompetansenivå for musikalsk samspill og kommunikasjon innen ulike musikalske sjangere
- få økt sin kompetanse om praktisk arrangering og utvikling av låter

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Samspill i ulike ensembler
Deltakelse i konserter
Observasjon av konserter og øvelser
Gruppearbeid
Individuell veiledning

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Undervisning og praktiske oppgaver 150 timer
Gruppearbeid 250 timer
Konsert 40 timer
Pensum 140 timer
Eksamen 5 timer
Individuell veiledning 30 timer
Undervisning og praktiske oppgaver 185

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Praktiske oppgaver 1 1
Kommentar Planlegging av og deltakelse på huskonsert. Oppgaven krever også innlevering av et refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver prosessen i planlegging, forberedelser og gjennomføring.
Innlevering 1 1
Kommentar Individuell øvingslogg som dokumenterer egenutvikling og prosess i arbeid med eget uttrykk på hovedinstrument.
Praktiske oppgaver 1 1
Kommentar Planlegging av og deltakelse på huskonsert. Oppgaven krever også innlevering av et refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver prosessen i planlegging, forberedelser og gjennomføring.
Innlevering 1 1
Kommentar Innlevering av egenkomponert låt. Innleveringen kan enten gjøres som leadsheet med besifret melodi, eller som lydopptak
Innlevering 1 1
Kommentar Innlevering av arrangement av coverlåt for egen besetning. Innleveringen skal gjøres som leadsheet og som lydopptak
Praktiske oppgaver 1 1
Kommentar Planlegging og gjennomføring av konsert på lokal scene. Oppgaven krever også innlevering av et refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver prosessen i planlegging, forberedelser og gjennomføring.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Praktisk eksamen 1 timer A-F 100% Nei
Kommentar Det gis gruppekarakter med mulighet for individuell justering.p>Det gis gruppekarakter med mulighet for individuell justering./p>