Nord Universitet

Nord Universitet

BAND200, Musikkunnskap

Fakta

 • Omfang

  10 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Snorre Magnus Sivertsen
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Emnet musikkunnskap gir en innføring i aktuell musikkteori. Dette omfatter utvikling og bruk av leadsheet med melodi og besifring, akkord- og skalakunnskap innen populærmusikk, notasjon, transkripsjon og formlære.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten ha grunnleggende kunnskap om populærmusikkens viktigste musikkteoretiske emner og formlære.

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten kunne:
- transkribere melodier, analysere akkorder og skalaer
- skrive leadsheets og analysere låter
- harmonisere og arrangere låter

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten ha en nødvendig musikkteoretisk kompetanse til å kunne lede og drive fram låtutvikling i et band.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Klasseromsundervisning med gruppeoppgaver og individuell veiledning.
2 skriftlige arbeidskrav som må være bestått.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Undervisning og praktiske oppgaver 50 timer
Individuell oppgaveløsning 110 timer
Pensum 60 timer
Eksamen 3 timer
Skriftlige oppgaver 30 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 1 1
Kommentar Transkripsjon av egenvalgt låt med melodi og besifring
Innlevering 1 1
Kommentar Helhetlig analyse av en låt med fokus på melodikk, rytmikk, akkorder og form.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappeinnlevering A-F 100% Nei
Kommentar Mappen i musikkunnskap skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet.p>Mappen i musikkunnskap skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet./p>