Nord Universitet

Nord Universitet

BAND300, Bransjekunnskap

Fakta

 • Omfang

  10 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Gary Hoffman
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Emnet gir en innføring i musikkbransjens struktur og hovedaktører. Dette inkluderer plateselskaper og deres rolle, forlagenes rolle, bookingbyrå, samt managements roller mellom utøvende musikere og markedet. Videre gir emnet kunnskap om "musikk", "artisten" og "konserten" som produkter i et marked. I tillegg inneholder emnet tema som:

- opphavsrett til åndsverk og innspillinger, samt vederlag (Gramo/TONO)

- ulike støtteordninger for musikkprosjekter og band, samt strategier for søknadsskriving

- artistdesign, artistutvikling og markedsføring

- idéutvikling, kreativitet og innovasjon (entreprenørskap)

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten
- ha kunnskap om opphavsrett, eierskap og forvaltning av disse
- ha kunnskap om hvordan plateselskap, bookingbyrå og mangement er organisert, samt hvilken rolle de har i bransjen
- ha kunnskap om de viktigste støtteordningene i musikkbransjen

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten
- kunne registrere egne åndsverk
- kunne registrere egne innspillinger
- kunne skrive søknader om midler

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten
- inneha kompetanse om artistutvikling og markedsføring av denne
- inneha kompetanse om sentrale prosesser i musikkbransjen
- inneha kompetanse om musikk og eierskap

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, seminarer og praktiske oppgaver

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 50 timer
Pensum 100 timer
Praktiske oppgaver 60 timer
Skriftlige oppgaver 40 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 1 1
Kommentar Markedsplan: skriftlig oppgave om imagebygging, profilering og markedsføring
Prosjektarbeid 1 1
Kommentar Planlegging, organisering, gjennomføring og evaluering av en lokal minifestival

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappeinnlevering A-F 100% Nei
Kommentar Mappen i bransjekunnskap skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet.p>Mappen i bransjekunnskap skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet./p>