Nord Universitet

Nord Universitet

BAND400, Musikkteknologi og studioarbeid

Fakta

 • Omfang

  10 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFL

 • Emneansvarlig

  Gary Hoffman
 • Studieplan

  Kull 2015/2016

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Erfaring med datamaskin

Emneinnhold

Emnet musikkteknologi og studioarbeid gir grunnleggende kompetanse i opptak og redigering av lydfiler via databasert programvare i et topp moderne lydstudio. Opptak av lyd krever kunnskap om mikrofoner, plasseringen av mikrofoner, forforsterkere og annet tilleggs utstyr som EQ, kompressore og effekter. Emnet inneholder undervisning om praktisk opptak, digitale arrangering, rutiner i arbeid med lydutstyr og kritisk lytting.

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
- ha grunnleggende kunnskaper om opptaks prosessen
- ha grunnleggende kunnskaper om redigering og miksing av lydfiler
- ha grunnleggende kunnskaper om digitalt arrangering

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
- videreutviklet sine musikalske produksjonsferdigheter
- økt sitt ferdighetsnivå på kritisk lytting
- økt sine ferdigheter i musikalsk arrangering, låtskriving og arbeid med opptaksutstyr

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
- Få erfaring med bruk av digital programvare og analogt utstyr
- Få erfaring med valg og plasseringen av mikrofoner
- Få erfaring med redigering av lydfiler
- Få erfaring med bruk av effekter som romklang, delay, kompressjon og EQ

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Opptak av ulike ensembler og individuell instrumenter
Opptak av live konserter
Observasjon av redigering og miksing
Individuell erfaring med miksing
Gruppearbeid

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Undervisning og praktiske oppgaver 50 timer
Praktiske oppgaver 85 timer
Gruppearbeid 30 timer
Pensum 80 timer
Skriftlige oppgaver 10 timer
Individuell veiledning 5 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Praktiske oppgaver 1 1
Kommentar Rigging av PA. Oppgaven omfatter også innlevering av refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver prosessen.
Praktiske oppgaver 1 1
Kommentar Lydopptak og miksing av låt i studio. Oppgaven omfatter også innlevering av refleksjonsnotat på 2-3 sider som beskriver prosessen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappeinnlevering A-F 100% Nei
Kommentar Mappen i musikkteknologi og studioarbeid skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet.p>Mappen i musikkteknologi og studioarbeid skal inneholde alle godkjente arbeidskrav fra emnet./p>