Nord Universitet

Nord Universitet

IFT101, Innføring i informasjonsteknologi

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Christer Andrè Hansen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Emneinnhold

- Datahistorikk
- Sluttbrukerprogramvare (regneark, tekstbehandling,
presentasjonsverktøy)
- Datalagring (hovedminne, sekundærminne, det binære tallsystem, logiske kretser)
- Datamaskinarkitektur (cpu, adresse-, data- og kontrollbuss)
- Operativsystemkomponenter
- Nettverk og internett (nettverksprotokoller, xhtml, stilark)
- Little man computer

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring skal studenten:
- ha fått innsikt i hva et studie i informasjonssystemer innebærer av fagemner.
- kunne forklare datamaskin-, internett- og World Wide Web historikken.
- kunne forklare hvordan komponentene i datamaskinen samhandler.
- kunne forklare forskjellen mellom operativsystem og sluttbrukerprogramvare.
Utvikle egen internettside og publisere denne på www.
- ha oppnådd innsikt i betydningen av gode arbeids- og studievaner tidlig i
studiet.

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 70 timer
Pensum 70 timer
Individuell veiledning 11 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar Obligatoriske innleveringer som må være bestått før framstilling til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Alle skrevne og trykte.p>Alle skrevne og trykte./p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Pensum
Med forbehold om endringer

Brookshear, J.G. Computer science : an overview. - 12th ed. - [S.l.] : Prentice Hall, 2014. - ISBN 978-0-133760064 (h.)

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF101 Basisfag 7,5