Nord Universitet

Nord Universitet

IFT102, Etikk og IT-profesjonalitet

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Øyvind Hanssen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

Teknologihistorie
Etikk, Code of Ethics (IEEE, ACM,NCS, ITAA, AITP)
Personopplysningsloven og Datalagringsdirektivet
Lov om arbeidervern og arbeidsmiljø (Arbeidsmiljøloven)
Dataavtaler i arbeidslivet
Opphavsrett
Lov om forebyggende sikkerhetstjeneste
Proprietær teknologi vis a vis Åpen teknologi
Elektroniske spor - overvåkingssamfunnet

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;

• Identifisere etiske spørsmål som dukker opp innenfor IT-feltet.
• Ha innsikt i og kunne anvende lover og avtaler om bruk av IT.
• Ha innsikt i hvordan informasjonsteknologi påvirker og blir påvirket av samfunnet.
• Ha innsikt i hvordan bruk av IT påvirker arbeidsrutinger og oppgaver.
• Utvikle bevissthet og kritisk refleksjon, samt kunne begrunne og argumentere for sine meninger.
Sette seg inn i problemstillinger i forhold til det å være bruker av datasystemer.
• Diskutere emnene identitetstyveri og hva man kan gjøre for å beskytte individene i samfunnet.
• Sammenligne to publiserte Code of Ethics.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
Kunne vise grunnleggende innsikt i sosiale, lovbestemte og etiske temaer knyttet til informasjonsteknologi

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.
I tillegg kommer infor lagt ut på moodle (klasserom på nett)

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, diskusjoner, øvinger, studentinnlegg, bruk av nettressurser

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 60 timer
Individuell veiledning 15 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3
Kommentar Innleveringene må leveres innen gitte frister for å få tilbakemelding (veiledning)

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Mappeinnlevering A-F 100% Ja
Kommentar Studenter må levere mappen (bestående av 3 innleveringer, samt refleksjonsnotat) innen gitt frist. Etter mappeinnleveringen vil det bli avviklet en obligatorisk muntlig eksamen.

Karakter gis på grunnlag av mappe og muntlig eksamen. Maksimal lengde på muntlig eksamen er 30 minutt.p>Studenter må levere mappen (bestående av 3 innleveringer, samt refleksjonsnotat) innen gitt frist. Etter mappeinnleveringen vil det bli avviklet en obligatorisk muntlig eksamen. /p>
p>Karakter gis på grunnlag av mappe og muntlig eksamen. Maksimal lengde på muntlig eksamen er 30 minutt./p>

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer

Baase, S. A gift of fire : social, legal, and ethical issues for computing
technology. - 4th ed., International ed. - Boston : Pearson, cop. 2013. - ISBN 978-0-273-76859-3 (h.), 0-273-76859-x (h.)