Nord Universitet

Nord Universitet

IFT103, Agile systemutviklingsmetoder

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Christer Andrè Hansen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Bachelor Informasjonssystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Planstyrte og Smidige utviklingsprosesser
Unified Prosess, SCRUM,
Iterasjoner – Sprint
Kravliste - Produktkø
Teammøter
Roller - Produkteier, Scrum-master, Scrum-team
Forandring, Analyse, Utvikling, Realisering, Implementering, Forvaltning, Avvikling – FAURIFA
Unified Modelling Language
Bruksmønster-, Aktivitets-, Klasse-, Sekvens-, og Utrullingsdiagram
Visual Paradigm utviklingsverktøy

Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Ved gjennomført studium skal studenten;
• kunne planlegge et prosjekt med utgangspunkt i Scrum
• kunne forklare Scrum i forhold til tradisjonell planstyrt systemutvikling (Fossefallsmetoden)
• kjenne til andre iterative systemutviklingsmetoder, særlig Unified Process
• kunne forklare og anvende sentrale beskrivelsesmodeller i UML

Ferdigheter
Ved gjennomført studium skal studenten;
• kunne benytte verktøy for å bygge beskrivelsesmodeller i UML.

Generell kompetanse
Ved gjennomført studium skal studenten;
• kunne vise grunnleggende innsikt i systemutvikling

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesning, individuelle og gruppevise øvinger og presentasjoner, bruk av ressurser på nett.

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 60 timer
Individuell veiledning 11 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar Obligatoriske innleveringer må være bestått før framstilling til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Ingenp>Ingen/p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Sommerville, I. Software engineering. - 9th ed. (international ed.). - Boston, Mass. : Pearson, cop. 2011. - ISBN 978-0-13-705346-9 (h.), 0-13-705346-0 (h.)

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF102 Innføring i systemering 7,5