Nord Universitet

Nord Universitet

IFT104, Grunnleggende programmering

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Rune Bostad
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Bachelor Informasjonssystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet har følgende hovedtemaer:
- Operatorer
- Datatyper
- Variabler
- Kontrollstrukturer og løkker
- Funksjoner
- Filhåndtering
- Klasser og objekter
- Arv
- Polymorfisme
- Innkapsling
- Metodekall
- Objektreferanser

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

- bruke fundamentale begrep og teknikker i programmering.
- utvikle egne enkeltstående program.
- formulere problemstillinger og presentere løsninger.
- anvende prosedyrer og funksjoner.
- beherske grunnleggende begreper innen objektorientering.
- bruke eksisterende bibliotek.
- anvende UML klassediagrammer for å beskrive programmer.

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 80 timer
Individuell veiledning 16 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Alle skrevne og trykte hjelpemidler.p>Alle skrevne og trykte hjelpemidler./p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer.

Summerfield, M. Programming in Python 3 : a complete introduction to the Python language. - 2nd ed. - Upper Saddle River, N.J. : Addison-Wesley, cop.2010. - ISBN 978-0-321-68056-3 (h.)

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF103 Innføring i programmering 7,5