Nord Universitet

Nord Universitet

IFT105, Databaser

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Rune Bostad
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Bachelor Informasjonssystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet har følgende hovedtemaer:

- Relasjonsmodellen
- SQL (datadefinisjon og datamanipulasjon)
- Dataintegritet
- Databasenormalisering (1NF, 2NF, 3NF, BCNF)
- Datamodellering (UML)
- Tofaselåsing (transaksjoner)
- Vranglås (transaksjoner)
- Rettigheter (GRANT)

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

- normalisere databaser opp til BCNF normalform.
- anvende SQL for definisjon og manipulasjon av databaser.
- anvende relasjonsalgebraiske operatorer (seleksjon, projeksjon, produkt, forening, union, snitt, differanse, divisjon).
- gjøre rede for relasjonsmodellen.
- gjøre rede for transaksjoner og problemer/løsninger forbundet med samtidighet.
- forklare alternative sikkerhetsmekanismer for databaser.
- konstruere triggere og stored procedures

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 80 timer
Individuell veiledning 16 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Ingen hjelpemidlerp>Ingen hjelpemidler/p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Pensum
Med forbehold om endringer

Hansen, K. T., Mallaug, T. Databaser. - 2. utg. - [Trondheim] : TISIP ; Oslo : Gyldendal, 2008. ISBN 978-82-05-38105-6 (h.)

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF104 Innføring i databaser. 7,5