Nord Universitet

Nord Universitet

IFT106, Operativsystemer - konfigurasjon og bruk

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Per Ulrik Arntsen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieprogrammet.

Emneinnhold

På en eller flere maskiner gjennomføre:
- installasjon
- konfigurasjon
- administrasjon
- vedlikehold

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- beskrive nødvendige komponenter og funksjoner i et OS.
- sammenligne minst to operativsystemer og vurdere deres egnethet til en gitt oppgave eller mål.
- analysere krav til et operativsystem og anbefale et hensiktsmessig operativsystem for å møte disse.
- installere Windows og Linux operativsystemer og validere at installasjoner ble vellykket.
- beskrive fordeler og ulemper knyttet til virtualisering.
- installere et system med minst to virtuelle maskiner.
- påvise og drøfte sentrale konfigurasjonsparametre i Windows og Linux.

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 60 timer
Individuell veiledning 11 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar Obligatoriske innleveringer som må være bestått før framstilling til eksamen.

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Alle skrevne og trykte.p>Alle skrevne og trykte./p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer.

Garrels, M. Introduction to Linux : a hands on guide. - 3rd ed. - [S.l.] : Fultus, c2010. - ISBN 978-1-59682-199-6 (PDF).
Nettdokument (PDF)
Kap. 1-10

Minasi, M. ... [et al.]: Mastering Windows server 2008 R2. - Indianapolis, Ind. : Wiley, 2010. - ISBN 978-0-470-53286-7 (h.)
E-bok
Kap. 2, 5-7, 10, 11, 13, 18, 25-29

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF302 Operativsystemer II (konfigurasjon og bruk) 7,5