Nord Universitet

Nord Universitet

IFT107, Datakommunikasjon - prinsipper og design

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Per Ulrik Arntsen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Bachelor Informasjonssystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

Emnet har følgende hovedtemaer:

- Nettverk og internett
- Lagdeling
- TCP/IP protokollsuiten

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomføring skal studenten kunne:

- finne og drøfte aktuelle standarder (dvs. RFC's, 802 IEEE osv.) og hvordan standardiseringsorganer og standardiseringsprosesser innvirker på nettverksteknologien.

- finne likheter og forskjeller på OSI og internettprotokoller som gjelder for moderne kommunikasjonsprotokoller.

- beskrive og forklare hvorfor ulike teknologier er utplassert i ulike typer nettverk, f.eks. topologi, båndbredde, avstand og antall brukere.

- forklare de grunnleggende komponenter og medier i nettverkssystemer og skille mellom LAN og WAN.

- forklare hvordan båndbredde og ventetid innvirker på gjennomstrømmingen i en datakommunikasjonskanal.

- beskrive sentrale egenskaper ved klient-server modellen.

- vise inngående kjennskap til TCP/IP-protokollen (applikasjonslag, transportlag, nettverkslag og datalinklag).

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 60 timer
Individuell veiledning 11 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Alle skrevne og trykte hjelpemidlerp>Alle skrevne og trykte hjelpemidler/p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer

Kurose, J.F., Ross, K.W. Computer networking : a top-down approach. - 6th ed., International ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2013. - ISBN 978-0-273-76896-8 (h.), 978-0-132-85620-1 (ib.)

 

Vektingsreduksjoner

Gammelt emne Studiepoeng
INF202 Datakommunikasjon 7,5