Nord Universitet

Nord Universitet

IFT108, Sikkerhet

Fakta

 • Omfang

  7,5 studiepoeng

 • Varighet

 • Undervisningssemester

  Høstsemester

 • Studienivå

  Syklus 1

 • Undervisningsspråk

  Norsk

 • Organisasjonstilhørighet

  IFI

 • Emneansvarlig

  Øyvind Hanssen
 • Studieplan

  Kull 2014/2015

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav i studieplanen for Bachelor Informasjonssystemer.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Emneinnhold

PKI (Public Key Infrastructure)
VPN (Virtual Private Network)
SSL (Secure Socket Layer)
PGP
SMIME
Brannmurer
– Packet filter
– Circuit gateway
– Application gateway
XSS
SQL injection
Man in the middle
Social Engineering
DoS (Denial of Service)

Forventet læringsutbytte

Læringsutbytte Etter gjennomføring skal studenten kunne:
- beskrive trusler/angrepsmetoder i forbindelse med nettverksbaserte tjenester (e-post, filoverføring, websider osv.)
- forklare eksisterende metoder og verktøy tilgjenglig for sikring av nettverkstjenester
- forklare kryptografiske metoder knyttet til kommunikasjonsprotokoller.
- gjøre rede for Public Key Infrastructure (PKI)
- forklare ulike brannmurkategorier
- sette opp og konfigurere en brannmur
- vurdere sikkerheten i et system

Supplerende opplysninger

Kan tilbys som enkeltemne.

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Forelesninger, ressurser på nett og øvinger (individuelle og gruppevis).

Forventet arbeidsinnsats

AktivitetVarighetVarighetstype
Forelesninger 40 timer
Skriftlige oppgaver 60 timer
Pensum 60 timer
Individuell veiledning 11 timer
Eksamen 4 timer

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske arbeidskrav Antall Antall godkjente Obligatorisk tilstedeværelse
Innlevering 3 3 Ja
Kommentar

Vurdering

Vurdering Vurderingstype Varighet Karakterskala Andel Justerende muntlig Tillatte hjelpemidler
Skriftlig eksamen 4 timer A-F 100% Nei Alle skrevne og trykte.p>Alle skrevne og trykte./p>
Kommentar

Tilleggsinformasjon

Med forbehold om endringer

Goodrich, M., Tamassia, R.  Introduction to computer security. - New international ed. - Harlow : Pearson, cop. 2014. - ISBN 978-1-292-02540-7 (h.)
Kap. 1-7, kap. 8 del 1-4, kap. 9 (utvalgte deler)