Nord Universitet

Nord Universitet

Band

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Band er et studie innen musikalsk samspill der du som student får utviklet dine praktiske ferdigheter både på instrumenter, samspill i grupper og generelle musikkforståelse. Studiet består i hovedsak av emnet musikalsk samspill med fordypning i ulike sjangere, repertoar og teknikker. I tillegg består studiet av emnet musikkunnskap som gir en teoretisk innsikt i musikk, bl.a. musikalsk form, rytmikk, akkorder, melodikk, tekst og låtskriving. All teori kobles kontinuerlig til praktisk arbeid med musikkutøvelse. I tillegg vektlegges gehørbasert praksis, teori og musikkforståelse i stedet for notebasert og skriftlig musikkteori.

  Studiet vektlegger også kunnskap innen studioarbeid og musikkteknologi. Derfor er arbeid i lydstudio sentralt i studiet. Dette omfatter hele prosessen i studio fra planlegging, opptak, miksing og mastering. I tillegg består studiet av et emne om bransjekunnskap. Dette gir en introduksjon til tema som konsert- og turnéproduksjon, plateselskap, musikkforlagsvirksomhet, opphavsrett og annet.

  Studiet vil gi deg et solid grunnlag for å arbeide videre som aktiv musiker i ulike bandsammensetninger. Det passer også godt for lærer som jobber med band i grunnskole eller kulturskole. Studiet kan også inngå som 1.år i musikk- og kulturrelaterte bachelorutdanninger.

  Målgruppe

  Studiet er åpent for alle som ønsker å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter i musikalsk samspill. Studiet passer også for studenter fra ulike sjangere som rock, pop, jazz, folkemusikk, etc.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskaper

  Etter endt studium skal studenten
  - ha grunnleggende kunnskap om ulike prosesser i musikalsk samspill
  - ha grunnleggende oversikt over relevant musikkunnskap
  -  ha grunnleggende kunnskap om studioarbeid og musikkteknologi
  - ha grunnleggende kunnskap om musikkbransjen og sentrale aktører

  Ferdigheter

  Etter endt studium skal studenten
  - ha ferdigheter i musikalsk samspill, individuelle instrumentferdigheter, arrangering, låtskriving og konsertproduksjon
  - ha ferdigheter i musikkunnskap, relevant akkord- og skalateori, formlære og grunnleggende notasjon
  - ha ferdigheter i digital opptaksteknologi, studioarbeid og lydproduksjon
  - ha ferdigheter om registrering av verk og søknadsskriving

  Generell kompetanse

  Etter endt studium skal studenten
  - ha utviklet kompetanse om samspill og kreative gruppeprosesser
  - ha utviklet kompetanse om sammenhengen mellom musikkteori og praksis
  - ha utviklet kompetanse om lydfesting av musikk
  - ha utviklet kompetanse om musikk som produkt og vare

  Oppbygning og sammensetning

  Studiet gjennomføres som et fulltidsstudium ved campus Nesna der undervisning i alle emner gis ukentlig.

  Praksis

  Ingen praksis.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet er praktisk orientert og vil derfor i stor grad baseres på praktisk musisering og samspillaktiviteter. I tillegg vil det bli forelesninger, workshops og seminarer med gjesteforelesere knyttet til de ulike emnene.  

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift etter endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Band årsstudium kan inngå som en del av en bachelor i musikk- og kulturrelaterte fag. Band årsstudium kan også inngå som en del av kvalifisering til masterstudier i musikk. 

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  BAND100, Samspill 30 1515
  BAND200, Musikkunnskap 10 55
  BAND300, Bransjekunnskap 10 55
  BAND400, Musikkteknologi og studioarbeid 10 55
  Sum studiepoeng 60 30 30