Nord Universitet

Nord Universitet

Kulturproduksjon og ledelse

Fakta

 • Dato for godkjenning

  07.08.2014
  Instituttleder

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Målgruppe

  Dette studiet er for studenter som ønsker å lære mer om entreprenørielle metoder og prosesser, og der studentene får lære mer om hvordan sette en kreativ ide ut i livet.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse.

  Praksis

  Ingen.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen veksler mellom praktiske øvelser, kreative metoder, forelesning og fremføringsteknikk og studentfremlegg. Innlevering av oppgaver og tilbakemelding foregår på nett.

  Krav om skikkethet og autorisasjon

  Ingen spesifikke krav.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Under hele studiet anvendes Moodle. Her legges informasjon om studiet, timeplaner, litteraturoversikt, årsoversikt, forelesningsnotater, innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og eksamen. Studenter og lærere kommuniserer gjennom oppslagstavla og meldingssystemet i Moodle.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Det utstedes karakterutskrift ved endt studium.

  Overgangsordninger

  Studieplanen, og spesielt studiemodellen, kan endres fra år til år. Studenter som ikke følger normal studieprogresjon, må regne med at de kan bli direkte berørt av endringene i form av at emner flyttes eller endres, eller kanskje fjernes og erstattes med andre emner.

  Studieevaluering

  Eventuell innpassing vurderes etter individuell søknad. Det kan gis fritak for eksamen eller obligatorisk arbeidskrav dersom studenten kan dokumentere bestått tilsvarende eksamen, godkjent tilsvarende arbeidskrav ved samme eller annen institusjon. Det kan også innvilges fritak på grunnlag av annen relevant eksamen på tilsvarende nivå eller etter en vurdering av dokumentert realkompetanse, jf. Universitets- og høgskoleloven § 3-5. Søknad om innpassing og fritak i henhold til universitets- og høgskoleloven § 3-5 avgjøres ved det enkelte institutt.

  Studiemodell

  Emne SP 2014
  Høst
  DRA125, Kulturproduksjon og ledelse 15 15
  Sum studiepoeng 15 15