Nord Universitet

Nord Universitet

Design og animasjon for spill og media

Design and animation for games and media

10 studiepoeng

Fakta

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret:

  2012/2013

 • Studiepoeng:

  10

 • Studieleder:

  Robin Isfold Munkvold

 • Fagansvarlig:

  Ståle Andre Nygård

Inngår i studium

Obligatorisk for 1. studieår i bachelorgradstudiet i Multimedieteknologi, årsstudiet i Multimediejournalistikk og bachelorstudiet og årsstudiet i Spill og opplevelsesteknologi.

Forkunnskaper

Anbefalte: Generelle datakunnskaper på nivå med "Datakortet".

Læringsmål

Emnet skal gi studentene en innføring i produksjon og bearbeiding av 2D-grafikk (vektorgrafikk, rastergrafikk og animasjoner). Det vil være stor fokus på å lære ulike verktøy og en optimal arbeidsflyt i relevante dataverktøy for både vektorgrafikk, rastergrafikk og animasjon. I tillegg vil studentene få en teoretisk innføring i relevante tema innen 2D-graikk som digitalisering, farger, multimediedesign og animasjonsteknikker.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene ha:

Innhold

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger, gruppearbeid og oppgaveløsning med veiledning. Nettstøtteverktøy brukes aktivt som informasjonskanal i undervisningen.

Vurderingsordning

Arbeidskrav:
Fire obligatoriske innleveringer må være godkjent.

Eksamen:

Samlet vurdering settes når eksamen er bestått og arbeidskravet godkjent.

Merknader

Programvare: Adobe Creative Suite, m.m.