Nord Universitet

Nord Universitet

Anatomi og fysiologi

Anatomy and physiology

Fakta

 • Dato for godkjenning

  11.06.2013

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2013/2014

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

 • Studieleder

  Vegar Rangul

  Innledning

  Studiet Anatomi og fysiologi er et samarbeid mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og Sirius Naturterapeutiske skole. Det er et deltidsstudium over 4-5 måneder. Studiet består av ett emne, som er et teoretisk og naturvitenskapelig emne.

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Mål for studiet

  Målgruppe:
  - Komplementær Alternativ Medisin (KAM): Muskelterapeuter, Soneterapeuter, Aromaterapeuter, akupunktører, refleksologer etc.
  - Lærere/lektorer i den videregående skole som ønsker mere kunnskap om emnet.

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.


  Emner 1. studieår
  SP Vår
  ANF900 Anatomi og fysiologi 10 10
  Sum studiepoeng 10

  Kompetanse og videre studier

  Studiet gir et godt grunnlag for videre studier innenfor blant annet medisin, sykepleie, vernepleie, fysioterapi, ergoterapi, reseptar, farmasi, idrettsfag, radiograf og ernæring. Studiepoengene kan styrke din posisjon for opptak på blant annet ovenstående studier i kvote 2.

  Det kan brukes som del av en åpen bachelor.

  Emnet i studiet er obligatorisk for opptak på enkelte hudterapeutskoler og naturterapeutiske skoler. Det er godkjent av NNH (Norske naturterapeuters hovedorganisasjon) og tilfredsstiller kravene for å bruke tittelen Godkjent Naturterapeut MNNH.
  For merrittoverføring til andre studier – kontakt den aktuelle utdanningsinstitusjon.